Видове маркиране

Правилното маркиране за вашата нужда

Научете повече за различните възможности за маркиране.

Бърз поглед върху различните методи за маркиране

Иглонабивно маркиране

Игленото маркиране се извършва посредством осцилиращо движение на твърдосплавна игла чрез електрическо или пневматично задвижване. Движението на иглата по оси Х или Y чрез мотори, позволява изписването на цифри, букви или други означения. В зависимост от честотата на ударите, символите може да бъдат от отделни точки или с непрекъснат контур (чрез застъпване на точките). Това е перфектно решение за символи, лога или 2D кодиране - така наречените Data Matrix Code.

Силата, произведена от единичните точки, е незначителна. Поради това е възможно да се маркират детайли, чувствителни на натиск, тънкостенни, с покритие, кухи и дъгообразни. Системата е подходяща за почти всички материали - включително закалена стомана!

Единично точково маркиране

Като алтернативен вариант на иглонабивното маркиране, маркирането на единични точки работи също чрез твърдосплавна игла за маркиране с пневматично или електрическо задвижване. Единични точки се постигат чрез движение нагоре и надолу на маркиращата игла. Чрез линиите образувани от последователността на точките, матричните шрифтове се произвеждат в универсален размер 5 x 7 или 9 x 13 точки. Допълнително се предлагат и други шрифтове.

Матричен код за данни

Матричният код за данни позволява да се показва много информация в тесни маркиращи зони, на трудндостъпни интерфейси и в бързи производствени линии. 2D-кодът се счита за „сигурно" предаване на данни и може да бъде възстановен чрез Reed-Solomon корекция на грешки дори ако до 25% от кода е бил унищожен.

Предимства на матричния код за данни:

  • Капацитет на паметта от 1 до 2300 символа
  • Четимост при нисък контраст
  • Намаляване или увеличаване на количеството информация без промяна на физическата големина на кода
  • Четим при всякакъв ъгъл на скенерите
  • Регистрация при бързо движещи се детайли
  • Не се изискват таблици за преобразуване, информацията се включва директно
  • Матричният код на данните може да се шифрова в съответствие с D.E.S (Data Encryption Standard) и R.S.A. правила

Маркиране на лого

В металообработващата индустрия продуктите често се снабдяват с фирмени лога. MARKATOR предлага възможност за създаване и маркиране на индивидуални клиентски лога. С помощта на специално разработен софтуер за лого, логата на клиентите могат да бъдат създадени много точно.

MARKATOR предлага перфектното решение със своите маркиращи системи. В зависимост от изискванията на клиента, логата могат да бъдат маркирани с всички маркиращи системи.