Мултимедия

Получете повече впечатления

Разгледайте нашите видеоклипове, примери или брошури и получете по-подробна информация за нашите продукти.

Продуктово видео Всички видеоклипове

Product presentation FlyMarker mini 120/45 plus
Length: 5:18 min

Product video FlyMarker mini 65/30
Length: 5:13 min

Image video FlyMarker mini 85/45 plus
Length: 2:47 min

FlyMarker mini: Data Matrix Code
Length: 0:06 min

Мостри на маркирания Всички мостри на маркирания

2D-Code on a production part of a rough surface

2D-code marking on a production part

2D code and characters on a production part

2D code marking on a surface which is difficult to access

Изтегляния Всички изтегляния

FlyMarker mini 65/30

FlyMarker mini 85/45 plus

FlyMarker mini 120/100 STATION