Мостри на маркирания

Всеки маркира парче съвършенство

Убедете се в прецизността и гъвкавостта на нашите маркиращи системи.

Мостри на маркирания

2D-Code on a production part of a rough surface

Marking system:
Battery operated hand-held marking system
FlyMarker mini 85/45 plus

Material: Aluminum

 

2D-code marking on a production part

Marking system:
Battery operated hand-held marking system
FlyMarker mini 85/45 plus

Material: Steel

2D code and characters on a production part

Marking system:
Battery operated hand-held marking system
FlyMarker mini 85/45 plus

Material: Steel

2D code marking on a surface which is difficult to access

Marking system:
Battery operated hand-held marking system
FlyMarker mini 85/45 plus

Material: Steel

Logo marking

Marking system:
Battery operated hand-held marking system
FlyMarker mini 65/30

Material: Steel

 

 

 

 

Marking on a housing component before wet coating

Marking system:
Battery operated hand-held marking system
FlyMarker mini 85/45 plus

Material: Steel

Single dot marking on rusted construction steel

Marking system:
Battery operated hand-held marking system
FlyMarker mini 65/30

Material: Rusted steel

 

 

 

 

Character marking on round work piece

Marking system:
Battery operated hand-held marking system
FlyMarker mini 85/45 plus

Material: Steel

 

 

 

 

 

Single dot marking on a round work piece

Marking system:
Battery operated hand-held marking system
FlyMarker mini 65/30

Material: Stainless steel

 

 

 

 

 

Нашата Топ услуга